dijous, 9 de febrer de 2017

ATENCIÓ! NOVETAT IMPORTANT!

Des de Trasmediterranea ens notifiquen que el vaixell del dia 25 de febrer sortirà de Palma a les 22:30 hores (mitja hora abans del previst).
Per tant, convé que tothom sigui al port a les 21:15

RECORDAU!: 
LA DOCUMENTACIÓ (DNI-NIE) HA D'ÉSSER LA ORIGINAL. NO VALEN FOTOCÒPIES

BONA NEEEU!


Desde Trasmediterranea nos notifican que el barco del día 25 de febrero saldrá de Palma a las 22:30 horas (media hora antes de lo previsto).
Por tanto, conviene que todos estéis en el puerto a las 21:15.

RECORDAD!:
LA DOCUMENTACIÓN (DNI-NIE)DEBE SER LA ORIGINAL. NO VALEN FOTOCOPIAS.

BONA NEEEU!

PRESENTACIÓ 2018

PRESENTACIÓ